• ปฏิทิน
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
  • วิสัยทัศน์( Vision ) 

    โรงเรียนบ้านห้วยเสียดมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนเก่งวิชาการ รักการงานอาชีพ สืบสานความเป็นไทย  ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สนใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-21 12:33:42 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077867067 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]