• ปฏิทิน
  • อำนาจหน้าที่ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด


  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-16 10:47:46 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077867067 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]